Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)


Đề bài Dựa vào lược đồ kinh tế vùng Tây Nguyên hình bên em hãy xác định các vùng trồng cà phê, cao su, chè ở Tây Nguyên (ở những tỉnh nào? Tỉnh nào trồng nhiều nhất? tỉnh nào ít nhất?)Lời...
Đề bàiDựa vào hình 16 và nội dung trong SGK, em hãy:- Điền tên các nhà máy thủy điện Đrây Hlinh, Yaly.- Kể tên các trung tâm công nghiệp và những ngành kinh tế chính của các trung tâm đó.Lời...
Đề bàiQuan sát hình 16 em hãy kể tên những quốc lộ nối các tỉnh Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.Lời giải chi tiết- Quốc lộ nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ:...