Bài 3.15 trang 150 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Trong mặt phẳng Oxy,hãy lập phương trình đường tròn (C)  có tâm là điểm (2 ; 3) và thỏa mãn điều kiện sau:a) (C)  có bán kính là 5 ;b) (C)  đi qua gốc tọa độ ;c) (C)  tiếp xúc với trục Ox;d) (C)  tiếp xúc với trục Oy;e) (C)  tiếp...

  Trong mặt phẳng Oxy,hãy lập phương trình đường tròn (C)  có tâm là điểm (2 ; 3) và thỏa mãn điều kiện sau:

  a) (C)  có bán kính là 5 ;

  b) (C)  đi qua gốc tọa độ ;

  c) (C)  tiếp xúc với trục Ox;

  d) (C)  tiếp xúc với trục Oy;

  e) (C)  tiếp xúc với đường thẳng \(\Delta:4x + 3y – 12 = 0\).

  Gợi ý làm bài

  a) \({\left( {x – 2} \right)^2} + {\left( {y – 3} \right)^2} = 25\);

  b) \({\left( {x – 2} \right)^2} + {\left( {y – 3} \right)^2} = 13\);

  c) \({\left( {x – 2} \right)^2} + {\left( {y – 3} \right)^2} = 9\);

  d) \({\left( {x – 2} \right)^2} + {\left( {y – 3} \right)^2} = 4\);

  e) \({\left( {x – 2} \right)^2} + {\left( {y – 3} \right)^2} = 1\).