Bài 3.25 trang 114 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Dùng phương pháp tọa độ để:a) Chứng minh hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) song song:b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó.Hướng dẫn làm bàiTa chọn hệ trục tọa độ sao cho các đỉnh của hình lập phương...

  Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Dùng phương pháp tọa độ để:

  a) Chứng minh hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) song song:

  b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó.

  Hướng dẫn làm bài

  Ta chọn hệ trục tọa độ sao cho các đỉnh của hình lập phương có tọa độ là:

  A(0; 0; 0)  , B(1;0; 0)  , D(0; 1; 0)

  B’(1; 0 ; 1) , D’(0; 1; 1) , C’ (1; 1; 1)

  a) Phương trình của hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) là:

  x + y – z = 0  và x + y – z – 1 = 0

  Ta có: \({1 \over 1} = {1 \over 1} = {{ – 1} \over { – 1}} \ne {0 \over { – 1}}\) . Vậy  (AB’D’) // (BC’D)

  b)  \(d((AB’D’),(BC’D)) = d(A,(BC’D)) = {1 \over {\sqrt 3 }}\)