Bài 3.28 trang 159 Sách bài tập (SBT) Toán Hình Học 10


  Viết phương trình chính tắc của elip (E) trong mỗi trường hợp sau:a) Độ dài trục nhỏ bằng 12 và tiêu cự bằng 16 ;b) Một tiêu điểm là (12;0) và điển (13;0) nằm trên elip.Gợi ý làm bàia) \((E):{{{x^2}} \over {100}} + {{{y^2}} \over {36}} = 1\)b) \((E):{{{x^2}} \over {169}} +...

  Viết phương trình chính tắc của elip (E) trong mỗi trường hợp sau:

  a) Độ dài trục nhỏ bằng 12 và tiêu cự bằng 16 ;

  b) Một tiêu điểm là (12;0) và điển (13;0) nằm trên elip.

  Gợi ý làm bài

  a) \((E):{{{x^2}} \over {100}} + {{{y^2}} \over {36}} = 1\)

  b) \((E):{{{x^2}} \over {169}} + {{{y^2}} \over {25}} = 1\)