Bài 3, 4 trang 56 (Luyện tập chung) SGK Toán 4


  Đề bài3. Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ)/ a) Hình vuông BIHC có cạnh bằng mấy xăng-ti-mét?b) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào?c) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD4. Một hình chữ nhật có...

  Đề bài

  3. Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ)/

   Bài 3, 4 trang 56 (Luyện tập chung) SGK Toán 4

  a) Hình vuông BIHC có cạnh bằng mấy xăng-ti-mét?

  b) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào?

  c) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD

  4. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài lớn hơn chiều rộng là 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

  Lời giải chi tiết

  3. 

  a) Hình vuông BIHC có cạnh BC = 3cm nên hình vuông BIHC có cạnh bằng 3cm.

  b) Cạnh DH vuông góc với các cạnh AD, BC, IH.

  c) Chiều dài của hình chữ nhật AIHD là:

                    3 + 3 = 6 (cm)

  Chu vi hình chữ nhật AIHD là:

                   (6 + 3) x 2 = 18 (cm)

  4. Ta có sơ đồ: 

  Bài 3, 4 trang 56 (Luyện tập chung) SGK Toán 4

  Chiều rộng của hình chữ nhật là:

             (16 – 4): 2 = 6 (cm)

  Chiều dài của hình chữ nhật là:

              6 + 4 = 10 (cm)

  Diện tích hình chữ nhật là:

               10 x 6 = 60 (cm2)

                         Đáp số:  60cm2

  BaitapSachgiaokhoa.com

   


  Bài tập cùng chuyên mục