Bài 3.47 trang 131 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


    Lập phương trình mặt phẳng (P)  đi qua điểm M(1; -3; 2) và song song với mặt phẳng (Q): x – z = 0.Hướng dẫn làm bàiChọn \(\overrightarrow {{n_P}}  = \overrightarrow {{n_Q}}  = (1;0; - 1)\)Phương trình của (P) là: \((x – 1) – (z – 2) = 0\)  hay \(x...

    Lập phương trình mặt phẳng (P)  đi qua điểm M(1; -3; 2) và song song với mặt phẳng (Q): x – z = 0.

    Hướng dẫn làm bài

    Chọn \(\overrightarrow {{n_P}}  = \overrightarrow {{n_Q}}  = (1;0; – 1)\)

    Phương trình của (P) là: \((x – 1) – (z – 2) = 0\)  hay \(x – z + 1 = 0.\)