Bài 3.52 trang 132 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Lập phương trình mặt phẳng (P) song song  và cách đều hai mặt phẳng(P1): 2x + y + 2z  +1 = 0  và  (P2): 2x + y + 2z  +5 = 0.Hướng dẫn làm bài:Ta có: \(M(x,y,z) \in (P) \Leftrightarrow d(M,({P_1})) = d(M,({P_2}))\)\(\Leftrightarrow  | 2x + y + 2z + 1| = |2x...

  Lập phương trình mặt phẳng (P) song song  và cách đều hai mặt phẳng

  (P1): 2x + y + 2z  +1 = 0  và  (P2): 2x + y + 2z  +5 = 0.

  Hướng dẫn làm bài:

  Ta có: \(M(x,y,z) \in (P) \Leftrightarrow d(M,({P_1})) = d(M,({P_2}))\)

  \(\Leftrightarrow  | 2x + y + 2z + 1| = |2x + y + 2z + 5|\)

  \(\Leftrightarrow  2x  + y + 2z + 1 = –(2x + y + 2z + 5)\)

  \(\Leftrightarrow  2x + y + 2z + 3 = 0\)

  Từ đó suy ra phương trình của (P) là: \(2x + y + 2z + 3 = 0.\)