Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể


I. CHUẨN BỊDụng cụ: Thước, êke, compa, bút chì, tẩy,…Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4Vở tập vẽ, giấy nháp, … II. NỘI DUNG-Hoàn thành bảng 3.1-Vẽ lại hình chiếu cho đúng vị tríIII. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH-Bước 1: Đọc nội dung...