Bài 3. Bài thực hành 1: Tách chất từ hỗn hợp


Đề bàiHọc sinh đọc phần phụ lục 1 để nắm một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm.Lời giải chi tiết- Khi làm thí nghiệm Hóa học, phải tuyệt đối tuân theo các quy định an toàn trong...
Đề bàiHọc sinh quan sát một số thao tác trong phòng thí nghiệm.Lời giải chi tiết1. Thao tác lấy hóa chất Loại hóa chấtThao tác Rắn dạng bộtLấy một mảnh giấy gấp đôi thành cái máng, đặt vào ống nghiệm,...
Đề bàiChất rắn thu được ở đáy ống nghiệm là gì?So sánh chất rắn thu được ở đáy ống nghiệm với hỗn hợp ban đầu. Lời giải chi tiếtChất rắn thu được ở đáy ống nghiệm là muối ăn sạch.Chất rắn...