Bài 3. CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Đến nửa sau thế kỉ XX, "con rồng" kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á làA. Nhật Bản.                 B. Hàn Quốc.    ...
Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai.1. Sau cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật kết thúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định tấn công Quốc dân...
Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:1. Ngày 1 - 10 - 1949, nước ... được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông.2. Sự kiện tàu "Thần Châu 5"...
Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946 - 1949) và sự thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa diễn ra như thế nào?Trả lời:Từ  1946 - 1949, nội chiến giữa Đảng Quốc dân và Đảng Cộng sản:- Ngày...
Nêu bối cảnh lịch sử, chủ trương và thành tựu trong công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc.Trả lời:* Hoàn cảnh lịch sử- Khách quanNăm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ bùng nổ, tiếp theo là những...