Bài 3. Các nước Đông Bắc Á


Đông Bắc Á là khu vực rộng lớn (với tổng diện tích 10,2 triệu km2), đông dân nhất thế giới (khoảng 1,47 tỉ người- năm 2000) và có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Trước chiến tranh thế giới...
Trung Quốc là nước rộng thứ ba thế giới( sau Nga và Canada) với diện tích gần 9,6 triệu triệu km2 và dân số đông nhất thế giới với 1,26 tỉ người (2000).1.Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung...
Đề bàiKhu vực Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk trang 19, 20 để liệt kê những biến đổi của khu...
Đề bàiNêu những sự kiện chính trong những năm 1946 – 1949 dẫn tới sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa...
Đề bàiNêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 – 2000. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk trang 23...
Đề bàiLập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk bài 3 (trang 19-24) để trả lời.Lời...
Đề bàiLập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk trang 20 – 24 để trả lời. Lời giải chi tiết THỜI GIANSỰ KIỆN...