Bài 3. Chất giặt rửa


Bài 1. Hãy chọn khái niệm đúng:A. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng giống như xà phòng nhưng được tổng hợp từ dầu mỏ.B. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng làm sạch các vết...
Bài 2a) Hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo giữa các “phân tử xà phòng” và các phân tử chất giặt rửa tổng hợp.b) Vì sao xà phòng có tác dụng giặt rửa?Giảia) So sánh...
Bài 3a) Hãy kể ra một vài loại quả hoặc cây và cách dùng chúng để giặt rửa.b) Nêu ưu, nhược điểm của bồ kết, xà phòng, bột giặt.Giảia) Bồ kết dùng để gội đầu, bồ hòn, nước tro củi...
Bài 4. Chọn dự đoán đúng trong 2 dự đoán sau:- Bồ kết có tác dụng giặt rửa vì trong đó có những chất oxi hóa mạnh (hoặc khử mạnh).- Bồ kết có tác dụng giặt rửa vì trong đó...
Bài 5. Có 3 ống nghiệm: ống A chứa 3 ml nước cất và 3 giọt dung dịch canxi clorua bão hòa, ống B chứa 3 ml nước xà phòng, ống C chứa 3 ml nước xà phòng và 3...
Bài 6. Tiến hành thí nghiệm như ở bài tập 5, nhưng thay nước xà phòng bằng nước bột giặt. Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích.GiảiThay nước xà phòng bằng nước bột giặt- Ống A: Dầu...