Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới


Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng.Câu 1. Cách mạng công nghiệp bắt đầu ở A. AnhB. PhápC. ĐứcD. MĩCâu 2. Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ khi nào?A. Đầu thế kỉ thứ XVIIIB. Những...
Hãy nối các mốc thời gian ở bên trái với các sự kiện ở bên phải để phản ánh đúng những thành tựu của cách mạng Công Nghiệp AnhHướng dẫn trả lời:Nối 1-C; 2-A ;3-B; 4-E; 5-H; 6-D; 7-G
Quan sát bản đồ dưới đây và nêu nhận xét về sự biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp.Hướng dẫn làm bài:Nhận xét:- Trước đây, phần lớn trung tâm công thương nghiệp và các...
Trong các ý sau, ý nào đúng (Đ), ý nào sai(S) về hệ quả của cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII- giữa thế kỉ XIX? Hãy đánh dấu X vào ô tương ứng.Nội DungĐSLàm thay đổi bộ mặt...
Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa? Hướng dẫn làm bài:Để mở rộng thị trường tiêu thụ, vơ vét tài nguyên và bóc lột nguồn nhân công rẻ mạt.