Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật


Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí? Cho ví dụ?GỢI Ý LÀM BÀI1.  Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ nghĩa nghĩa là:- Mọi công dân đều...
Ý nghĩa của việc Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí?GỢI Ý LÀM BÀINhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm...
Em hãy lựa chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau đây:Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là:a.  Công dân ở bất kì độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí như...
Nguyễn Văn N, 19 tuổi, là thanh niên hư hỏng, nghiện ma túy. Không có tiền để hút, N đã nảy ý định đi cướp xe máy. N tìm được người quen là Trần Văn A, 17 tuổi, bỏ học...