Bài 3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế


Sau khi kí hiệp ước công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta, triều đình nhà Nguyễn có sự chia rẽ thành các phái:a. Phái chủ hòa, chủ trương thương thuyết với Pháp.b. Phái chủ...
Hãy sắp xếp các thông tin dưới đây sao cho phù hợp với diễn biến của sự kiện lịch sử bằng cách điền kí hiệu (A, B, C, D) vào ô trống.A. Tôn Thất Thuyết quyết định nổ súng trước...
Sau khi rời khỏi kinh thành, vua Hàm Nghi đã ban Chiếu Cần vương.a. Theo em, Chiếu Cần vương kêu gọi nhân dân ta làm gì?b. Sự hưởng ứng Chiếu Cần vương của nhân dân ta đã trở thành phong...
Em hãy hoàn thành bảng sau:Tên cuộc khởi nghĩaNgười lãnh đạo khởi nghĩaĐịa điểm diễn ra khởi nghĩaBa Đình  Bãi Sậy  Hương Khê  Trả lời:Tên cuộc khởi nghĩaNgười lãnh đạo khởi nghĩaĐịa điểm diễn ra khởi nghĩaBa Đình- Phạm Bành- Đinh Công TrángThanh...
Tại sao tên của các nhân vật lãnh đạo khởi nghĩa nêu ở câu 4 được đặt cho nhiều trường học, đường phố?Trả lời:Vì các nhân vật đó đều có công với đất nước, họ đã lãnh đạo nhân dân...
Em hãy cho biết ý nghĩa của phong trào Cần vương.Trả lời:- Phong trào Cần vương thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong nhân dân.- Tạo thành phong trào vũ trang chống Pháp sôi nổi và rộng khắp lúc bấy...