Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện


3.1. Tại điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường?A. Ở bên ngoài, gần một quả cầu nhựa nhiễm điện.B. Ở bên trong một quả cầu nhựa nhiễm điện.C. Ở bên ngoài, gần một quả cầu kim loại nhiễm...
Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối lượng m = 0,1g, được treo ở đầu một sợi chỉ mảnh, trong một điện trường đều, có phương nằm ngang và có cường độ điện trường E = 1.103 V/m. Dây...
3.4. Những đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 là đường sức của điện trường đều?A. Hình 3.2a.B. Hình 3.2b. C. Hình 3.2c D. Không có hình nào. Trả lời: Đáp án C3.5. Hình ảnh đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2...
Một giọt dầu hình cầu, có bán kính R, nằm lơ lửng trong không khí trong đó có một điện trường đều. Vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và có độ lớn là E....
Ba điện tích điểm q1 = +2.10-8 C nằm tại điểm A;  q2 = +4.10-8 C nằm tại điểm B và q3 nằm tại điểm C. Hệ thống nằm cân bằng trong không khí. Khoảng cách AB = 1 cm.a)...
Một êlectron chuyển động với vận tốc ban đầu 1.106 m/s dọc theo một đường sức điện của một điện trường đếu được một quãng đường 1 cm thì dừng lại. Xác định cường độ điện trường. Điện tích của...