Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường – Đường sức điện


Đề bàiCường độ điện trường của một hệ điện tích điểm được xác định thế nào?Lời giải chi tiếtTa xác định được vectơ cường độ điện trường \(\overrightarrow E \) gây bởi điện tích điểm q tại điểm M:\(\overrightarrow E  = {{\overrightarrow F...
Đề bàiPhát biểu nguyên lí chồng chất điện trường.Lời giải chi tiếtNguyên lí chồng chất điện trườngGiả sử có hai điện tích điểm Q­1­ và Q2­ gây ra tại điểm M hai vec tơ cường độ điện trường \(\overrightarrow {{E_1}} \) và \(\overrightarrow...
Đề bàiNêu định nghĩa và đặc điểm của đường sức điện.Lời giải chi tiếtĐịnh nghĩaĐường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. Nói cách khác,...
Đề bài Điện trường đều là gì?Lời giải chi tiếtĐiện trường đều là điện trường có vecto điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, chiều và độ lớn, đường sức điện là những đường thẳng song sing và cách...
Đề bàiĐại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểmA. Điện tích Q.B. Điện tích thử q.C. Khoảng cách r từ Q đến q.D. Hằng số điện môi của...
Đề bàiĐơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?A. Niu-tơn.B. Cu-lông.C. Vôn nhân mét.D. Vôn trên mét.Lời giải chi tiếtĐáp án D.Đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét.
Đề bàiTính cường độ điện trường và vẽ vectơ cường độ điện trường do một điện tích điểm +4.10-8 C gây ra tại một điểm cách nó 5cm trong chân không.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCường độ điện trường của...
Đề bàiHai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C và q2  = - 4.10-8 C đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Tại các điểm đó có điện trường không?Phương...
Đề bàiTại hai điện tích điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không có hai điện tích q1 = +16.10-8 C và q2  = - 9.10-8 C. Tính cường độ điện trường tổng hợp và vẽ vectơ cường độ điện trường tại điểm C nằm...
1. Điện trườnga) Môi trường truyền tương tác điệnGiả sử ta đặt hai quả cầu điện tích trái dấu trong một bình kín rồi hút hết không khí ra. Ta đã biết, lực hút của hai quả cầu không những...
Đề bàiHãy chứng minh vectơ cường độ điện trường tại điểm M của một điện tích điểm Q có phương và chiều như trên hình 3.1.Lời giải chi tiếtGiả sử tại M điện tích thử q>0- Ở trường hợp a):...
Đề bàiDựa vào hệ thống đường sức trên hình 3.6 SGK và 3.7 SGK, hãy chứng minh răng cường độ điện trường của một điện tích điểm càng gần điện tích điểm càng lớn.Lời giải chi tiếtCàng gần điện tích...
Đề bàiĐiện trường là gì?Lời giải chi tiết Điện trường là một dạng vật chất (môi trường) đặc biệt bao xung quanh hạt mang điện tích và gắn liền với điện tích đó.
Đề bàiCường độ điện trường là gì? Nó được xác định như thế nào? Đơn vị cường độ điện trường là gì?Lời giải chi tiếtCường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện...
Đề bàiVectơ cường độ điện trường là gì? Nêu những đặc điểm của vectơ cường độ điện trường tại một điểm?Lời giải chi tiếtVectơ cường độ điện trườngVì lực F là đại lượng vectơ, còn điện tích q là đại lượng vô...
Đề bàiViết công thức tính và nêu những đặc điểm  của cường độ điện trường của một điện tích điểm.Lời giải chi tiếtTa xác định được vectơ cường độ điện trường \(\overrightarrow E \) gây bởi điện tích điểm q tại...