Bài 3. Điều hòa hoạt động gen


Đề bàiThế nào là điều hòa hoạt động gen?Lời giải chi tiếtĐiều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra (ARN và protein) hay điều hòa các quá trình nhân đôi ADN, phiên mã...
Đề bàiOperon là gì? Trình bày cấu trúc operon Lac ở E.coli.Lời giải chi tiếtOperon là các gen cấu trúc có liên quan về chức năng thường phân bố theo cụm có chung một cơ chế điều hòa.Operon Lac là...
Đề bàiGiải thích cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac.Lời giải chi tiết- Sự hoạt động của opêron chịu sự điều khiển của một gen điều hoà (regulator: R) nằm ở trước opêron.-  Bình thường, gen R tổng...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng.Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là gì?A. Nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza.B. Mang thông tin quy định...