Bài 3. Đo thể tích chất lỏng


A. Kiến thức trọng tâm:- Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối (m3) và lít (l).Lưu ý về đơn vị đo thể tích: ngoài mét khối người ta còn dùng các đơn vị khác để đo thể...
Đề bàiTìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:1m3 = (1)...... dm3 = (2).............. cm3.1m3 = (3)........ lít = (4).......... ml = (5)............ cc.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối (m3)...
Đề bàiQuan sát hình 3.1 và cho biết tên dụng cụ đo, GHĐ và ĐCNN của những dụng cụ đó.Lời giải chi tiếtCa đong to có GHĐ là 1 lít và ĐCNN là 0,5 lít.Ca đong nhỏ có GHĐ và...
Đề bàiỞ nhà, nếu không có ca đong thì em có thể dùng những dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng?Lời giải chi tiếtChai (hoặc lọ, ca, bình,...) đã biết sẵn thể tích: chai côcacôla 1 lít; chai...
Đề bàiTrong phòng thí nghiệm người ta thường dùng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng (H.3.2). Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của từng bình chia độ này.Lời giải chi tiết
Đề bàiĐiền vào chỗ trống của câu sau:Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm.................................Lời giải chi tiếtNhững dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm: Chai, lọ có ghi sẵn dung tích; các loại ca đong (can, xô,...
Đề bàiỞ hình 3.3, hãy cho biết cách đặt bình chia độ nào cho phép đo thể tích chất lỏng chính xác?Lời giải chi tiếtCách đặt bình chia độ ở hình b) - đặt thẳng đứng cho phép đo thể...
Đề bàiXem hình 3.4, hãy cho biết cách đặt mắt nào cho phép đọc đúng thể tích cần đo?Lời giải chi tiếtCách đặt mắt ở hình b) - đặt mắt nhìn ngang với vạch chia độ cho phép đọc đúng...
Đề bàiHãy đọc thể tích đo theo các vị trí mũi tên chỉ bên ngoài bình chia độ ở hình 3.5.Lời giải chi tiếta) 70 cm3.                   b) 50 cm3.                        c) 40 cm3.
Đề bàiChọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cần:a) Ước lượng (1)......... cần đo.b) Chọn bình chia độ có (2)......... và có (3).............