Bài 3. Em có thể làm được những gì nhờ máy tính?


Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?Lời giải:*   Khả năng tính toán nhanhNgười bình thường có thể mất hàng giờ để thực hiện "bằng tay" phép...
Hãy kể thêm một vài ví dụ về những công việc có thể thực hiện với sự trợ giúp của máy tính điện tử.Lời giải:* Thực hện các tính toánViệc giải quyết các bài toán kinh tế và khoa học...
Đâu là hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay?Lời giải:Tất cả sức mạnh của máy tính đều phụ thuộc vào con người và do những hiểu biết của con người quyết định. Máy tính chỉ làm được những...