Bài 3. Ghi số tự nhiên


Dùng cả bốn chữ số 0, 3, 7, 6 viết số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và:a) Lớn nhất      b) Nhỏ nhấtGiảia) 7630             b) 3067
a. Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số.b. Viết số tự nhiên lớn nhât có bốn chữ số, các chữ số khác nhauGiảia. Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số: 9999b. Số tự nhiên lớn...
Một số tự nhiên khác 0 thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm:a. Chữ số 0 vào cuối số đób. Chữ số 2 vào cuối số đó.Giảia. Một số tự nhiên khác 0 nếu viết thêm chữ số...
Một số tự nhiên có ba chữ số thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm chữ số 3 vào số trước đó?GiảiMột số tự nhiên có ba chữ số nếu viết thêm chữ số 3 vào trước số...
Cho số 8531a. Viết thêm một chữ số 0 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được.b. Viết thêm một chữ số 4 xen vào giữa các chữ số của số đã cho để được số...
a. Dùng ba chữ số 3, 6, 8 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, mỗi chữ số viết một lần.b. Dùng ba chữ số 3, 2, 0 viết tất cả các số tự nhiên có...
Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên:a. Có hai chữ số.b. Có ba chữ số.c. Có bốn chữ số, trong đó hai chữ số đầu giống nhau,hai chữ số cuối giống nhau.Giảia. Dạng tổng quát của một số...
a. Với cả hai chữ số I và V,có thể viết được những số La Mã nào (Mỗi chữ số có thể viết nhiều lần)b. Dùng hai que diêm có thể xếp được các số La Mã nào nhỏ hơn...
a. Viết số tự nhiên có số chục là 217, chữ số hàng đơn vị là 3.b. Điền vào bảng Giảia) Số tự nhiên có số chục là 217: 2710Số tự nhiên có số chục là 217, chữ số hàng đơn...
Viết tập hợp các chữ số của số 2003.GiảiTập hợp các chữ số của số 2003: A=  \(\left\{ {2;0;3} \right\}\)
a. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số.b. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.Giảia. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số: 100b. Viết số tự nhiên nhỏ nhất...
a. Đọc các số La Mã sau: XXVI, XXIXb. Viết các số sau bằng số La Mã : 15, 28c. Cho chín que diêm được xếp như trên hình sau. Đổi chỗ một que diêm để được kết quả đúng.Giảia. XXVI :...
Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó:a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5b) Chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị.c) Chữ số...
Khi viết một số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 4, ta viết được(A) 3 số           (B) 4 số           (C) 5 số           (D) 6 sốHãy chọn phương...