Bài 3. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số


Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB và hai cạnh bên đều dài 1m. Tính góc \(\alpha  = \widehat {DAB} = \widehat {CBA}\) sao cho hình thang có diện tích lớn nhất và diện tích lớn nhất đó (h.1.1)GiảiDựng...
Trong các tam giác vuông mà cạnh huyền có độ dài bằng 10cm, hãy xác định tam giác có diện tích lớn nhất.Giải Gọi x, y là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông có cạnh huyền là...
Cắt bỏ hình quạt AOB (hình phẳng có nét gạch trong hình 1.3) từ một mảnh các tông hình tròn bán kính R rồi dán hai bán kính OA và OB của một hình quạt còn lại với nhau để...
Lưu lượng xe ô tô vào đường hầm được cho bởi công thức                               \(f(v) = {{290,4v} \over {0,36{v^2} + 13,2v + 264}}\) (xe/giây)Trong đó v (km/h)...
Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng AB = 5km. Trên bờ biền có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng là 7km. Người canh hải đăng có thể...