Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access


Access là gì? Hãy kể các chức năng chính của AccessTrả lời:Access là hệ QTCSDL dùng trên các máy tính cá nhân và máy tính chạy trong mạng cục bộ, cho phép lưu trữ và xử lí dữ liệu dạng...
Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access?Trả lời:Các đối tượng cơ bản trong Access: Bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo.
Có những chế độ nào để làm việc với các đối tượngTrả lời:Có hai chế độ làm việc với các loại đối tượng: chế độ thiết kế (Design View) và chế độ trang dữliệu (Datasheet View). Riêng biểu mẫu có...
Có những cách nào để tạo đối tượng trong AccessTrả lời:Những cách tạo đối tượng trong Access: dùng các mẫu tạo sẵn bằng thuật sĩ (wizard), tự thiết kế hoặc kết hợp thuật sĩ và tự thiết kế.
Nêu các thao tác khởi động và kết thúc AccessTrả lời:Để khởi động Access, thực hiện một trong ba thao tác sau:- Nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình.- Nháy vào biểu tượng trên thanhcông cụ Microsoft Office.- Chọn...