Bài 3. Góc nội tiếp


1. Định nghĩa Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh cắt đường tròn đó.Cung nằm bên trong góc là cung bị chắn.2. Định lí Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng...
Đề bàiVì sao các góc ở hình 14 và hình 15 không phải là góc nội tiếp? Lời giải chi tiếtCác góc trên hình 14 không phải góc nội tiếp vì các góc này không có đỉnh nằm trên đường trònCác...
Đề bàiHãy vẽ hình minh họa các tính chất trên.Lời giải chi tiếta) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhaub) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng...
Đề bàiCác khẳng định sau đúng hay sai?a) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.b) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung.Phương pháp giải -...
Đề bàiXem hình 19 ( hai đường tròn có tâm là B, C và điểm B nằm trên đường tròn tâm C).a) Biết \(\widehat{MAN}\) = \(30^{\circ}\), tính \(\widehat{PCQ}\).b) Nếu \(\widehat{PCQ}\) =\(136^{\circ}\) thì \(\widehat{MAN}\)  có số đo là bao nhiêu?Phương pháp giải - Xem chi tiếtGóc nội tiếp...
Đề bài Muốn xác định tâm của một đường tròn mà chỉ dùng êke thì phải làm như thế nào?Lời giải chi tiếtVận dụng hệ quả b, ta dùng êke ở hình trên. Tâm đường tròn chính là giao điểm của...
Đề bàiMột huấn luyện viên cho cầu thủ tập sút bóng vào cầu môn \(PQ\). Bóng được đặt ở các vị trí \(A, B, C\) trên một cung tròn như hình 20. Hãy so sánh các góc \(\widehat{PAQ}\), \(\widehat{PBQ}\), \(\widehat{PCQ}\).Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiCho một đường tròn tâm \(O\), đường kính \(AB\) và \(S\) là một điểm nằm ngoài đường tròn. \(SA\) và \(SB\) lần lượt  cắt đường tròn tại \(M, N\). Gọi \(H\) là giao điểm của \(BM\) và \(AN\). Chứng...
Đề bàiCho hai đường tròn \((O)\) và \((O')\) cắt nhau tại \(A\) và \(B\). Vẽ các đường kính \(AC\) và \(AD\) của hai đường tròn. Chứng minh rằng ba điểm \(C, B, D\) thẳng hàng.Lời giải chi tiếtNối \(B\) với...
Đề bài Cho hai đường tròn bằng nhau \((O)\) và \((O')\) cắt nhau tại \(A\) và \(B\). Vẽ đường thẳng qua \(A\) cắt \(O\) tại \(M\) và cắt \((O')\) tại \(N\) ( \(A\) nằm giữa \(M\) và \(N\)). Hỏi \(MBN\) là...
Đề bàiTrên đường tròn \((O)\) đường kính \(AB\), lấy điểm \(M\) (khác \(A\) và \(B\)). Vẽ tiếp tuyến của (O) tại \(A\). Đường thẳng \(BM\) cắt tiếp tuyến đó tại \(C\). Chứng minh rằng ta luôn có: \(M{A^2} = MB.MC\)Lời...
Đề bàiCho đường tròn \((O)\) và một điểm \(M\) cố định không nằm trên đường tròn. Qua \(M\) kẻ hai đường thẳng. Đường thẳng thứ nhất cắt \((O)\) tại \(A\) và \(B\).Đường thẳng thứ nhất cắt \((O)\) tại \(C\) và...
Đề bàiMột chiếc cầu được thiết kế như hình 21 có độ dài \(AB = 40\)m, chiều cao \(MK = 3\)m. Hãy tính bán kính của đường tròn chứa cung \(AMB\)Lời giải chi tiết Gọi \(MN = 2R\) là đường kính...
Đề bài Dựng một tam giác vuông, biết cạnh huyền dài \(4\)cm và một cạnh góc vuông dài \(2,5\) cm.Lời giải chi tiếtCách vẽ như sau:- Vẽ đoạn thẳng \(BC\) dài \(4cm\).- Vẽ nửa đưởng tròn đường kính \(BC\).- Vẽ dây...
Đề bàiCho \(AB, BC, CA \) là ba dây của đường tròn \((O)\). Từ điểm chính giữa \(M\) của \(\overparen{AB}\) vẽ dây \(MN\) song song với dây \(BC\). Gọi giao điểm của \(MN\) và \(AC\) là \(S\). Chứng minh \(SM...
Đề bàiCho ∆ABC ( AB < AC) nội tiếp trong đường tròn (O). Lấy D trên cạnh BC, AD cắt cung BC ở E. Chứng minh rằng:a)\(\widehat {AEC} > \widehat {AEB}\)                              b) \(AB. CD = AD. CE\)Lời giải chi tiếta) Ta...
Đề bàiCho ∆ABC nội tiếp đường tròn (O). Tia phân giác của góc A cắt BC ở D và cắt đường tròn ở E. Chứng minh rằng:a) \(AB. AC = AD. AE\)b) \(B{E^2} = AE.DE.\)Lời giải chi tiếta) Ta có...
Đề bàiTừ một điểm P nằm ngoài đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến PA, PB đến (O) ( A, B là hai tiếp điểm). Trên dây AB lấy M bất kì. Qua M kẻ đường vuông góc với...