Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu


1. Hình cầuKhi quay nửa hình tròn tâp \(O\), bán kính \(R\) một vòng quanh đường kính \(AB\) cố định thì được một hình cầu.- Điểm \(O\) được gọi là tâm, độ dài \(R\) là bán kính của hình cầu.-...
Đề bàiCắt một hình trụ hoặc một hình cầu với mặt phẳng vuông góc với trục, ta được hình gì? Hãy điền vào bảng (chỉ với từ “có”, “không”) (h.104)Lời giải chi tiết Mặt cắtHình trụHình cầu Hình chữ nhậtKhôngKhông...
Đề bàiNếu thể tích của một hình cầu là \(113\frac{1}{7}\) thì trong các kết quả sau đây, kết quả nào là bán kính của nó (lấy \(\pi  = {{22} \over 7}\))?(A) \(2 cm\)      (B) \(3 cm\)        (C)...
Đề bàiHãy điền vào các ô trống ở bảng sau:Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Công thức tính diện tích mặt cầu bán kính \(R\) là: \(S = 4\pi {R^2}.\)+) Công thức tính thể tích mặt cầu bán kính...
Đề bàiMột khối gỗ dạng hình trụ, bán kính đường tròn là \(r\), chiều cao \(2r\) (đơn vị: cm).Người ta khoẻt rỗng hai nửa hình cầu như hình 108. Hãy tính diện tích bề mặt của khối gỗ còn lại(diện...
Đề bàiDụng cụ thể thaoCác loại bóng cho trong bảng đều có dạng hình cầu. Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiKhinh khí cầu của nhà Mông-gôn-fi-ê.Ngày 4 - 6 - 1783, anh em nhà Mông-gôn-fi-ê (người Pháp) phát minh ra khinh khí cầu dùng không khí nóng. Coi khí cầu này là hình cầu có đường kính \(11\, m\)....
Đề bàiMột cái bồn chứa xăng gồm hai cửa hình cầu và hình trụ (h110)Hãy tính thể tích của bồn chưa theo kích thước cho trên hình vẽ.Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Thể tích của hình trụ bán...
Đề bàiMột chi tiết máy gồm một hình trù và hai nửa hình cầu với các kích thước đã cho trên hình 111 (đơn vị: cm)a) Tìm một hệ thức giữa \(x\) và \(h\) khi \(AA'\) có độ dài không...
Đề bàiCho nửa đường tròn tâm \(O\), đường kính \(AB = 2R\), \(Ax\) và \(By\)  là hai tiếp tuyến với  nửa đường tròn tại \(A\) và \(B\). Lấy trên tia \(Ax\) điểm \(M\) rồi vẽ tiếp tuyến \(MP\) cắt \(By\)...