Bài 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu


a) Trong hình 102, cho A là giao điểm của đường tròn (0; 6) với tia 90° và kí hiệu là A(6; 90°). Tương tự B là giao điểm của đường tròn (0; 3) với tia 150° và kí hiệu...
Trong nửa hình cầu có OR = x (cm), \(\widehat {TOS}\) = 45°. Độ dài đoạn ST nhận giá trị nào trong các giá trị sau:(A) x (cm);(B) \(\sqrt 2 \)x (cm)(C) \({x \over {\sqrt 2 }}\) (cm)(D) 2x (cm)GiảiOR là...
Trong các hình sau đây, hình nào có diện tích lớn nhất?a) Hình tròn có bán kính 2cmb) Hình vuông có độ dài cạnh 3,5cmc) Tam giác với độ dài các cạnh là 3cm, 4cm, 5cmd) Nửa mặt cầu bán...
Cho hình quay một vòng xung quanh đường cao AH của tam giác đó, (xem hình 104), ta được một hình nón ngoại tiếp một hình nón ngoại tiếp hình cầu. Tính thể tích phần hình nón bên ngoài hình...
Hai hình cầu A và B có các bán kính tương ứng là x và 2x (cm)Tỉ số các thể tích của 2 hình cầu này là:(A) 1: 2(B) 1: 4(C) 1: 8(D) Một kết quả khácHãy chọn kết quả...
Hình 105 minh họa: hình gồm một nửa hình cầu và một hình nónThể tích của hình nhận giá trị nào trong các giá trị sau:(A) \({2 \over 3}\pi {x^3}(c{m^3})\)(B) \(\pi {x^3}(c{m^3})\)(C) \({4 \over 3}\pi {x^3}(c{m^3})\)(D) \(2\pi {x^3}(c{m^3})\)Giải:Hình gồm một nửa hình cầu có...
Một quả bóng hình cầu bên trong một hình lập phương như hình 106a) Tính tỉ số giữa diện tích toàn phần của hình lập phương với diện tích mặt cầub) Nếu diện tích mặt cầu là \(7\pi (c{m^2})\) thì diện...
Sử dụng các thông tin và hình 107 để trả lời các câu hỏi sau:Mooth đồ chơi “lắc lư” của trẻ em gồm một hình nón gắn với nửa hình cầu (h.107) (chiều cao của hình nón bằng đường tròn...
Một hình cầu đặt vừa khít vào bên trong một hình tựa như hình 108 (chiều cao của hình trụ bằng độ dài đường kính của hình cầu) thì thể tích của nó bằng \({2 \over 3}\) thể tích hình trụNếu...
Chọn dưa hấu.Với hai quả dưa hấu (xem như là 2 hình cầu) một to và một nhỏ, tỉ số các đường kính của chúng là 5: 4, nhưng giá của quả to gấp rưỡi giá của quả nhỏ. Bạn...
Đổ đầy nước vào một dụng cụ để đong có dạng hình nón, sau đó đổ hết lượng nước đó vào một hình trụ có bán kính đáy của hình nón và chiều cao bằng chiều cao của hình nón....
Một khối gỗ dạng một hình trụ đứng, bán kính đường tròn đáy là r (cm), chiều cao 2r (cm), người ta khoét rỗng hai nửa hình cầu như hình 109Như vậy diện tích toàn bộ của khối gỗ là:(A) \(4\pi...
Với một cái thước dây, liệu có thể xác định được thể tích của một vật thể có dạng hình cầu hay không?GiảiDùng thước dây tạo ra đường tròn đặt vừa khít hình cầu, ta có độ dài của đường...
Chiều cao của một hình trụ gấp ba lần bán kính đáy của nó.Tỉ số của thể tích hình trụ này và thể tích của hình cầu có bán kính bằng bán kính đáy của hình trụ là:(A) \({4 \over...
Một hình cầu đường kính d (cm) được đặt vào trong một hình trụ có chiều cao là 1,5d (cm) như hình 110. Xét các phân số sau đây(A) \({2 \over 3}\)                 ...