Bài 3. Hình thang cân


1. Định nghĩaHình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.ABCD là hình thang cân (đáy AB; CD)⇔AB // CD và \(\widehat{C}=\widehat{D}\)2. Tính chất:Định lí 1: Trong một hình thang cân, hai cạnh bên bằng...
Đề bàiHình thang ABCD (AB // CD) trên hình 23 có gì đặc biệt? Lời giải chi tiếtHình thang ABCD trên hình 23 có hai góc kề cạnh đáy lớn bằng nhauBaitapSachgiaokhoa.com 
Đề bàiCho đoạn thẳng CD và đường thẳng m song song với CD (h.29). Hãy vẽ các điểm A, B thuộc m sao cho ABCD là hình thang có hai đường chéo CA, DB bằng nhau. Sau đó hãy đo...
Đề bàiTính độ dài các cạnh của hình thang cân ABCD trên giấy kẻ ô vuông (h.30, độ dài cạnh ô vuông là 1cm).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Dùng thước đo độ dài của các đoạn thẳng AB,...
Đề bàiCho hình thang cân ABCD ( AB // CD, AB < CD). Kẻ đường cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng DE = CF.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng:+) Tính chất hình thang cân:...
Đề bàiCho hình thang cân ABCD (AB // CD), E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng EA = EB, EC = ED.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng: tính chất hình thang cân, tính...
Đề bàiTrong các tứ giác ABCD và EFGH trên giấy kẻ ô vuông (h.31), tứ giác nào là hình thang cân? Vì sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐể xét xem tứ giác nào là hình thang cân ta dùng...
Đề bàiCho \(\Delta ABC\) cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự các điểm D và E sao cho AD = AE.a) Chứng minh rằng BDEC là hình thang cân.b) Tính các góc của hình thang...
Đề bàiCho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BD, CE (D ∈ AC, E ∈ AB). Chứng minh rằng BEDC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp...
Đề bàiHình thang ABCD (AB // CD) có \(\widehat{ACD}=\widehat{BDC}\). Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng:+) Tính chất tam giác cân.+) Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: hình thang có hai...
Đề bàiChứng minh định lí "Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân" qua bài toán sau: Cho hình thang ABCD \(\left( {AB//C{\rm{D}}} \right)\) có AC = BD.Qua B kẻ đường thẳng song song với AC, cắt...
Đề bàiĐố. Cho ba điểm A, D, K trên giấy kẻ ô vuông (h.32). Hãy tìm điểm thứ tư M là giao điểm của các dòng kẻ sao cho nó cùng với ba điểm đã cho là bốn đỉnh của...