Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện


Lý thuyết khái niệm về thể tích của khối đa diệnTóm tắt kiến thức1. Có thể đặt tương ứng cho mỗi khối đa diện \(H\) một số dương \(V_{(H)}\) thỏa mãn các tính chất sau:a) Nếu \(H\) là khối lập phương...
Đề bàiCó thể chia (H1) thành bao nhiêu khối lập phương bằng (H0)? Lời giải chi tiếtCó thể chia (H1 ) thành 5 khối lập phương (H0 )BaitapSachgiaokhoa.com 
Đề bàiCó thể chia (H2) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H1)? Lời giải chi tiếtCó thể chia (H2 ) thành 4 khối hộp chữ nhật (H1 )BaitapSachgiaokhoa.com 
Đề bàiCó thể chia (H) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H2)? Lời giải chi tiếtCó thể chia (H) thành 3 khối hộp chữ nhật (H2 )BaitapSachgiaokhoa.com 
Đề bàiKim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập (h.1.27) được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m....
Đề bàiTính thể tích khối tứ diện đều cạnh \(a\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Gọi \(AH\) là đường cao hạ từ đỉnh A của tứ diện đều \(ABCD\) \(\left({H \in (BCD)} \right)\).+) Do tứ diện ABCD đều, chứng...
Đề bàiTính thể tích khối bát diện đều cạnh \(a\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Chia khối bát diện đều thành hai khối chóp tứ giác đều.+) Xác định chiều cao và áp dụng công thức tính thể tích...
Đề bàiCho hình hộp \(ABCD.A’B’C’D’\). Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện \(ACB’D’\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Gọi \(S\) là diện tích đáy \(ABCD\) và \(h\) là chiều cao...
Đề bàiCho hình chóp \(S.ABC\). Trên các đoạn thẳng \(SA, SB, SC\) lần lượt lấy ba điểm \(A’, B’, C’\) khác với \(S\). Chứng minh rằng\({{{V_{S.A'B'C'}}} \over {{V_{S.ABC}}}} = {{SA'} \over {SA}} \cdot {{SB'} \over {SB}} \cdot {{SC'} \over {SC}}\)Phương...
Đề bàiCho tam giác \(ABC\) vuông cân ở \(A\) và \(AB = a\). Trên đường thẳng qua \(C\) và vuông góc với mặt phẳng \((ABC)\) lấy điểm \(D\) sao cho \(CD = a\). Mặt phẳng qua \(C\) vuông góc với...
Đề bàiCho hai đường thẳng chéo nhau \(d\) và \(d’\). Đoạn thằng \(AB\) có độ dài \(a\) trượt trên \(d\), đoạn thẳng \(CD\) có độ dài \(b\) trượt trên \(d’\). Chứng minh rằng khối tứ diện \(ABCD\) có thể tích...