Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp


1. Xà phòng- Xà phòng thường dùng là hỗn hợp muối của natri hoặc muối của kali của axit béo, có thêm một số chất phụ gia.- Thành phần chính: muối Na+ (hoặc K+) của axit panmitric hoặc axit stearic.-...
Đề bàiXà phòng là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiết- Nắm được khái niệm về xà phòngLời giải chi tiếtXà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo có thêm một số chất phụ gia.
Đề bàiPhát biểu sau đây là đúng (Đ) hay sai (S)?a) Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa.b) Muối natri hoặc kali của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng.c) Khi đun nóng...
Đề bàiMột loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol, 30% tripanmitoyglixerol và 50% trioleoylglixerol (về khối lượng).a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa loại mỡ trên.b) Tính...
Đề bàiNêu những ưu điểm và hạn chế của việc dùng xà phòng so với dùng chất giặt rửa tổng hợp.Lời giải chi tiếtXà phòng chỉ dùng được trong nước mềm, chất giặt rửa tổng hợp dùng được ngay cả...
Đề bàiCần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được 1 tấn xà phòng chứa 72% khối lượng natri stearat.Lời...