Bài 3. Khí hậu


Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:☐ Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.☐ Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.☐ Nhiệt...
Quan sát hình 1 ở trang 73 SGK, hãy hoàn thành bảng sau:Thời gian gió mùa thổiHướng gióTháng 1 Đông bắcTháng 2 Tây nam hoặc đông namTrả lờiThời gian gió mùa thổiHướng gióTháng 1 Đông bắcTháng 2 Tây nam hoặc đông nam
Nối các ô chữ chỉ đặc điểm khí hậu với mỗi vòng tròn cho phù hợp.Trả lời:
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.Ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam là:☐ Dãy Hoàng Liên Sơn.☐ Dãy Trường Sơn.☐ Dãy núi Đông Triều.☐ Dãy núi Bạch Mã.Trả lời:Ranh giới khí hậu giữa miền...
Hãy kể một vài hậu quả:- Do lũ lụt gây ra:- Do hạn hán gây ra:- Do bão gây ra:Trả lời:Một vài hậu quả:- Do lũ lụt gây ra: sạt lở đất vùng núi, ngập úng đồng ruộng, nhà cửa.-...