BÀI 3. LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ


Dưới đây là thành phần phần trăm của các đồng vị thuộc hai nguyên tố \({}_{18}^{40}Ar\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{}_{18}^{36}Ar\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{}_{18}^{38}Ar\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,;{}_{19}^{39}K\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{}_{19}^{41}K\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{}_{19}^{40}K\)99,60    0,34          0,06 ;                 93,26              ...
a) Khối lượng mol nguyên tử là gì?b) Hãy cho biết mối quan hệ giữa nguyên tử khối và khối lượng mol nguyên tử. Cho thí dụ cụ thể.Lời giải:a) Khối lượng mol nguyên tử (kí hiệu: \(M_A\)) là khối...
Khi điện phân 75,97 gam NaCl (muối ăn tinh khiết) nóng chảy người ta thu được 29,89 gam Na. Hãy xác định nguyên tử khối của clo (cho biết nguyên tử khối của natri bằng 22,99) Lời giải:Khối lượng mol...
Liti có 2 đồng vị: \({}^7Li,\,{}^6Li\). Clo có 2 đồng vị \({}^{35}Cl,\,{}^{37}Cl\) Hãy viết công thức của các loại phân tử liti clorua khác nhau.Lời giải:\(\eqalign{ & {}^7Li{}^{35}Cl;\,\,\,\,\,\,\,\,{}^7Li{}^{37}Cl; \cr & {}^6Li{}^{35}Cl;\,\,\,\,\,\,\,\,{}^6Li{}^{37}Cl. \cr} \)
Liti trong tự nhiên có hai đồng vị:\({}^7Li\) (có nguyên tử khối coi là bằng 7) chiếm 92,5% ;\({}^6Li\) (có nguyên tử khối coi là bằng 6) chiếm 7,5%.Hãy tính nguyên tử khối trung bình của liti.Lời giải:Nguyên tử khối...
Hãy chỉ ra đúng, sai cho những điều khẳng định sau:Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton.Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron.Chỉ có nguyên tử oxi mới có 8 electron.Lời giải:Điều...
Một kim loại M có số khối bằng 55. Tổng số các hạt cơ bản trong ion M là 79. Tìm \(M^{2+}\) và viết kí hiệu nguyên tử của kim loại M.Lời giải:Theo đề bài ta lập được hệ phương...
Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng sô hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên...
Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 34.Biết rằng tỉ số \({N \over Z}\) (N là tổng số hạt nơtron, Z là tổng số hạt proton) củacác nguyên tố có Z =1 đến...