Bài 3. MỘT SỐ VẤN ĐỂ MANG TÍNH TOÀN CẦU


Dựa vào hình và một số thông tin dưới đây, hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày về vấn đề gia tăng dân số thế giới-     Các nước đang phát triển chiếm khoảng 80% số dân và 95% số...
Chứng minh rằng: hiện nay trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự già hoá dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển.Trả lời:– Sự bùng...
Nêu một số hành động được thực hiện trên toàn thế giới để bảo vệ môi trườngTrả lời:Một số hành động được thực hiện trên toàn thế giới để bảo vệ môi trường là:- Cấm hút thuốc lá ở nơi...
Điền những thông tin cần thiết vào bảng sau: Nguyên nhânHậu quảGiải phápBiến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôdỏn   Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương   Suy giảm đa dạng sinh vật    Trả lời: Nguyên nhânHậu quảGiải phápBiến đổi...
Ghi chữ Đ trước ý trả lời đúng.Ngày nay, nạn khủng bố đã trở thành mối đe doạ trực tiếp tới ổn định, hoà bình của thế giới vì□ nạn khủng bố đã xuất hiện trên phạm vi thế giới với...
Chọn ý trả lời đúngHiện nay số người cao tuổi nhất tập trung ở:A. Khu vực Nam ÁB. Khu vực Tây ÁC. Khu vực Tây ÂuD. Châu Đại DươngTrả lời:Chọn C. Khu vực Tây Âu