Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư


Đề bàiDựa vào bảng số liệu dưới đây:MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA MỘT QUỐC GIA NĂM 2009(người/km2)Quốc giaMật độ dân sốQuốc giaMật độ dân sốToàn thế giới50Philippin307Bru-nây66Thái Lan132Campuchia82Trung Quốc139Lào27Nhật Bản338In-đô-nê-xi-a128Hoa Kỳ32Mailaixia86Việt Nam260Em hãy nêu nhận xét về mật độ dân...
Đề bàiQuan sát Lược đồ Dân cư Việt Nam năm 1999 và kết hợp với hình 3.1 trong SGK, em hãy:- Nêu nhận xét về sự phân bố dân cư.- Giải thích vì sao có những nơi đông dân và...