Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư


I. MẬT ĐỘ DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯNước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số cao trên thế giới.Cùng với sự tăng dân số, mật độ dân số cúa nước ta cũng ngày một...
II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ1. Quần cư nông thônỞ nông thôn, người dân thường sống tập trung thành các điểm dân cư với quy mô dân số khác nhau! Các điểm dân cư có tên gọi khác nhau tuỳ...
III. ĐÔ THỊ HOÁBảng 3.1. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị nước ta, thời kì 1985-2003.Dựa vào bảng 3.1, hãy:- Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta.-...
Đề bàiQuan sát hình 3.1, hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào?Thưa thớt ở những vùng nào? Vì sao?Lời giải chi tiếtDân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng và...
Đề bàiHãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn mà em biết.Lời giải chi tiếtNhững thay đổi của quần cư nông thôn:- Tỉ lệ người lao động tham gia vào hoạt động phi nông nghiệp (công nghiệp- xây...
Đề bàiQuan sát hình 3.1, hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta.Lời giải chi tiết- Các đô thị nước ta phân bố  chủ yếu ở vùng đồng bằng, trung du (mật độ cao...
Đề bàiDựa vào bảng 3.1, hãy:- Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta.- Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa...
Đề bàiHãy lấy ví dụ minh họa về việc mở rộng quy mô các thành phố.Lời giải chi tiếtVí dụ:- Để đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, Hà Nội đã mở rộng quy mô bằng việc sát nhập tỉnh...
Đề bàiDựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta.Lời giải chi tiếtDân cư nước ta phân bố không đều giữa đồng bằng và trung du miền núi; giữa thành thị và nông...
Đề bàiNêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta.Lời giải chi tiếtĐặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta.
Đề bàiQuan sát bảng 3.2, nêu nhận xét về sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta.Bảng 3.2. Mật độ dân số của các vùng lãnh thổ (người/km2)Lời giải chi...