Bài 3. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các kh…


Bài 11. Chứng minh rằng phép vị tự biến mỗi đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó, biến mỗi mặt phẳng thành một mặt phẳng song song hoặc trùng với mặt phẳng đó.Giải a) Giả sử...
Bài 12. Cho một khối tứ diện đều. Hãy chứng minh rằng:a) Các trọng tâm của các mặt của nó là các đỉnh của một khối tứ diện đều.b) Các trung điểm của các cạnh của nó là các đỉnh...
Bài 13. Hai đỉnh của một khối tám mặt đều được gọi là hai đỉnh đối diện nếu chúng không cùng thuộc một cạnh của khối đó. Đoạn thẳng nối hai đỉnh đối diện gọi là đường chéo của khối...
Bài 14. Chứng minh rằng:a) Tâm các mặt của một khối lập phương là các đỉnh của một khối tám mặt đều ;b) Tâm cảc mặt của một khối tám mặt đều là các đỉnh của một khối lập phương.Giảia)...