Bài 3. Số đo góc


1. Đo góca) Dụng cụ: thước đo góc.b) Cách đo góc xOyBước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thuốc trùng với tâm O của góc, một cạnh của góc đi qua vạch 00Bước 2: Xem cạnh thứ hai...
Đề bàiĐo độ mở của cái kéo (h.11) của compa (h.12) Lời giải chi tiết- Độ mở của cái kéo là 60o- Độ mở của compa là 50o 
Đề bàiỞ hình 16, điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Hãy đo để kiểm tra xem hai góc BAI và IAC có bằng nhau không? Lời giải chi tiếtTa có:\(\eqalign{& \widehat {BAI} = {20^o}  \cr & \widehat {IAC}...
Đề bài Nhìn hình 18. Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCách đo góc: đọc sách giáo khoa toán 6 tập 2 trang 76:Muốn đo góc xOy, ta đặt thước đo góc sao...
Đề bàiĐo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa so sánh hai góc bằng cách so sánh các số đo của chúng.Hai góc bằng nhau nếu số đo...
Đề bài Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20Lời giải chi tiếtTa có tam giác ILK vuông tại I nên \(\widehat{LIK}\) = \(90^{0}\)Vậy ta có:\(\widehat{ILK}\) =  \(45^{0}\)\(\widehat{IKL}\) = \(45^{0}\)\(\widehat{LIK}\) = \(90^{0}\)
Đề bài Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn,tù,bẹt.Dùng góc vuông của êke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.Lời giải chi tiếtGóc vuông: góc 1, góc 5....
Đề bàiTa có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của...
Đề bàiKhi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng gọi xOy là một góc và gọi là "Góc không". Số đo của góc là \(0^{0}\). Tìm số đo của góc tạo bởi kim giờ và kim...
Đề bài Đố: Một em học sinh đề nghị làm một thước đo góc hình chữ nhật  như hình 22, các đoạn thẳng trên các cạnh BC,CD,DA có độ dài bằng nhau.Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay...