Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu á


1.  Quan sát hình 1.2. Lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, tr 5 và dựa vào các nội dung khác trong SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây:Trả lời: 
Dựa vào hình 3.1. Lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên châu Á, tr 11 SGK, hãy hoàn thành các sơ đồ dưới đây  Trả lời:ab,c
Dựa vào vốn hiểu biết, em hãy nêu các biện pháp khắc phục những khó khăn của tự nhiên ở khu vực châu Á để phát triển sản xuất và nâng cao đời sốngTrả lời:Các biện pháp khắc phục khó...
Hãy nối ô chữ bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.Trả lời: