Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á


Đề bàiEm hãy sưu tầm và ghi tóm tắt những thông báo về một số thiên tai thường xảy ra ở nước ta và các nước khác thuộc châu Á.Lời giải chi tiếtCác thiên tai thường xảy ra ở nước...
1. Đặc điểm sông ngòi châu Á- Sông ngòi ở châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.Dựa vào hình 1.2, em hãy cho biết:+ Các sông lớn của Bắc Á và Đông Á bắt nguồn...
2. Các đới cảnh quan tự nhiên châu Á Dựa vào hình 2.1 và 3.1, em hãy cho biết:- Tên các đới cảnh quan của châu Á theo thứ tự từ bắc xuống nam dọc theo kinh tuyến 80°Đ.- Tên các...
3. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á- Châu Á có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú:Nhiều loại khoáng sản có trữ lượng rất lớn, đáng chú ý nhất là than, dầu mỏ, khí...
Đề bàiDựa vào hình 1.2, em hãy cho biết:- Các sông lớn của Bắc Á và Đông Á bắt nguồn từ khu vực nào, đổ vào biển và đại dương nào?- Sông Mê Công (Cửu Long) chảy qua nước ta...
Đề bàiDựa vào hình 1.2 và 2.1 em hãy cho biết sông Ô-bi chảy theo hướng nào và qua các đới khí hậu nào. Tại sao về mùa xuân vùng trung và hạ lưu sông Ô-bi lại có lũ băng...
Đề bàiDựa vào hình 2.1 và 3.1, em hãy cho biết:- Tên các đới cảnh quan của châu Á theo thứ tự từ bắc xuống nam dọc theo kinh tuyến 800Đ.- Tên các cảnh quan phân bố ở khu vực...
Đề bàiDựa vào hình 1.2 (SGK Trang 5) và các kiến thức đã học,em hãy kể tên các sông lớn ở Bắc Á, nêu hướng chảy và đặc điểm thủy chế của chúng.Lời giải chi tiết- Vùng Bắc Á có...
Đề bàiDựa vào hình 3.1 (SGK trang 11), hãy cho biết sự thay đổi cảnh quan tự nhiên từ tây sang đông theo vĩ tuyến 40oB và giải thích tại sao lại có sự thay đổi như vậy?Lời giải chi...