Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu các vật thể đơn giản


I. Giới thiệu bàiLấy giá chữ L làm ví dụ các bước tiến hành như sau:- Bước 1: Phân tích hình dạng vật thể, chọn hướng chiếu.- Bước 2:Bố trí các hình chiếu.- Bước 3:Vẽ từng phần của vật thể...