Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam


Có nhiều cách vẽ lược đồ Việt Nam. Dưới đây giới thiệu một trong những cách vẽ đó.- Vẽ một lưới ô vuông gồm 40 ô (5x8) như trong hình 3. Mỗi chiều của ô vuông ứng với 2o kinh...
a) Vẽ lược đồ Việt Nam một cách tương đối chính xác. Tùy theo khổ giấy, có thể vẽ lược đồ Việt Nam với các kích thước khác nhau dựa trên lưới ô vuông đã xác định.b) Xác định đúng...
a) Vẽ lược đồ Việt Nam với đường biên giới, đường bờ biển, một số sông lớn và một số đảo, quần đảo.b) Điền vào lược đổ một số địa danh quan trọng.