Bài 3: Tỉ lệ bản đồ


Dựa vào tỉ lệ bản đồ, chúng ta có thể biết được những gì?Trả lời: Dựa vào tỉ lệ bản đồ, chúng ta có thể biết được vị trí, sự phân bố các đối tượng, các hiện tượng tự nhiên cũng...
Tỉ lệ bản đồ có tử số luôn là 1, vậy:- Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ của bản đồ sẽ càng lớn hay nhỏ?- Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ của bản đồ sẽ như thế nào?Trả...
Đánh dấu X vào ô Q thể hiện ý em cho là đúng.a) Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên giấy tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái ĐấtỀb) Bản đồ là...
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Muốn biết khoảng cách thực tế của bản đồ, người ta phải dùng cả tỉ lệ số và thước tỉ lệĐúng               Sai          ...
Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.Tỉ lệ bản đồ được biểu thị ở hai dạnga)   phân số và thước đo tỉ lệ.b)   tỉ lộ số và thước đo tính sẵn.c)   tỉ lệ...