Bài 3: Tỉ lệ bản đồ – Địa lí 6


1. Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồBản đồ nào cũng có ghi tỉ lệ ở phía dưới hay ở góc bản đồ. Dựa vào tỉ lệ bản đồ chúng ta có thể biết được các khoảng cách trên bản đồ...
2. Đo tính các khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số trên bản đồ.a) Muốn tính các khoảng cách trên thực địa (theo đường chim bay) dựa vào tỉ lệ thước, chúng ta có thể làm...
Đề bàiKhoảng cách 1 cm trên bản đồ có tỉ lệ 1: 2000 000 bằng bao nhiêu km trên thực địa?Lời giải chi tiếtTi lệ bản đồ 1: 2 000 000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ ứng...
Đề bàiQuan sát bản đồ trong các hình 8 và 9, cho biết- Mỗi Xăngtimét trên bản đồ ứng với bao nhiêu mét trên thực địa?- Bản đồ nào trong hai bản đồ có tỉ lệ lớn hơn? Bản đồ...
Đề bàiCăn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số tỉ lệ của bản đồ hình 8, hãy:- Đo và tính khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn và...
Đề bài- Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số tỉ lệ của bản đồ hình 8, hãy:Đo và tính chiều dài của đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường Trần Quý Cáp) đến đường Lý Tự Trọng.Lời giải chi...
Đề bàiTỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì?Lời giải chi tiếtTỉ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ của khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với khoảng cách thực của chúng trên thực...
Đề bàiDựa vào số ghi tỉ lệ của các bản đồ sau đây: 1: 200.000 và 1: 6.000.000 cho biết 5 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?Lời giải chi tiết- Nếu tỉ lệ bàn...
Đề bàiKhoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?Lời giải chi...