Bài 3: Tỉ lệ bản đồ – Tập bản đồ Địa lí 6


Đề bàiĐiền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng:Tỉ lệ bản đồ có tỉ số luôn là 1, vậy:Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng..................Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng.................Lời giải...
Đề bàiDựa vào nội dung SGK, hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) các ý sao cho thích hợp:- Những bản đồ có tỉ lệ lớn hơn (1: 200 000) là................- Những bản đồ có tỉ lệ (từ 1: 200...
Đề bàiĐiền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây:Tỉ lệ bản đồKhoảng cáchTương ứng trên thực địa làcmmkm1: 10 0001   1: 500 0001   1: 3 000 0001   Lời giải chi tiết Tỉ lệ bản đồKhoảng cáchTương ứng trên thực địa là...
Đề bàiDựa vào tỉ lệ của bản đồ trên, hãy đo và tính khoảng cách của các điểm:- Từ A đến B là............. mét- Từ A đến C là ............. mét- Từ E đến D là ............. mét- Từ G đến H là ............. métLời giải...
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng hay sai:Muốn biết nhanh 1cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa, thì chỉ cần bỏ đi hai con số không cuối cùng, muốn biết...
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng hay sai của các câu sau:- Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ mép ước hiệu này đến mép ước hiệu kia.☐...