Bài 3: Tiết kiệm


 a) Hãy đánh dấu X vào các ô trống tương ứng với thành ngữ, da dao, tục ngữ nói về tiết kiệm a) Năng nhặt, chặt bị.  b) Cơm thừa, gạo thiếu.  c) Góp gió thành bão.  d) Của bền tại...
a) Qua truyện trên, em thấy Thảo có suy nghĩ gì khi được mẹ thưởng tiền? Việc làm của Thảo thể hiện đức tính gì?Trả lờiThảo từ chối khi mẹ đề nghị thưởng tiền để Thảo đi chơi với các...