Bài 3. Tính chất cơ bản của phân số


* Tính chất cơ bản của phân số:Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được phân số bằng phân số đã cho.           ...
Đề bàiGiải thích vì sao:  \({{ - 1} \over 2} = {3 \over { - 6}}\) ;                                      \({{ - 4} \over 8} = {1 \over { - 2}}\) ;                                      \({5 \over { - 10}} = {{ - 1} \over 2}\)Lời...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào ô vuông:Lời giải chi tiết\(\eqalign{& {{ - 1} \over 2} = {{ - 1.( - 3)} \over {2.( - 3)}} = {3 \over { - 6}}  \cr & {5 \over { - 10}} =...
Đề bài Điền số thích hợp vào ô trống.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTính chất cơ bản của phân số:Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào ô vuông.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTính chất cơ bản của phân số:Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được...
Đề bàiCác số sau là bao nhiêu phần của một giờ:a) 15 phút  ;  b) 30 phút   ;    c) 45 phút  ;    d) 20 phút  ;  e) 40 phút   ;    g) 10 phút  ;  ...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào ô vuông để có hai phân số bằng nhau. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hai hàng dưới cùng, em sẽ trả lời được...