Bài 3. Tính chất hóa học của axit


Đề bàiTừ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế magie sunfat.Lời giải chi tiếtPhương trình hóa họcMg + H2SO4 → MgSO4 + H2 ↑MgO + H2SO4 → MgSO4...
Đề bàiCó những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.b) Dung dịch có màu...
Đề bàiHãy viết các phương trình hóa học của phản ứng trong mỗi trường hợp sau:a) Magie oxit và axit nitric;                      b) Đồng (II) oxit và axit clohiđric;       ...
Đề bàiCó 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo:a) Phương pháp hóa học. Viết...
I. Tính chất hóa học của axit:1. Axit làm đổi màu chất chỉ thị: Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.2. Axit tác dụng với kim loạiDung dịch axit tác dụng được với một số kim loại...