Bài 3 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Trong một giải bóng đá học sinh, người ta tổ chức một cuộc thi dự đoán kết quả của 25 trận đáng chú ý nhất, sau đây là số phiếu của 25 trận mà ban tổ chức nhận được:  Hãy lập bảng tần số, tần suất ghép lớp gồm 6 lớp:...

  Trong một giải bóng đá học sinh, người ta tổ chức một cuộc thi dự đoán kết quả của 25 trận đáng chú ý nhất, sau đây là số phiếu của 25 trận mà ban tổ chức nhận được:

  Bài 3 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao 

   Hãy lập bảng tần số, tần suất ghép lớp gồm 6 lớp: lớp đầu tiên là đoạn [50; 124], lớp thứ hai là đoạn [125; 199],…(độ dài đoạn là 74).

  Đáp án

  Bảng tần số – tần suất ghép lớp

  Lớp

  Tần số

  Tần suất (%)

  [50; 124]

  3

  12

  [125, 199]

  5

  20

  [200, 274]

  7

  28

  [275, 349]

  5

  20

  [350, 424]

  3

  12

  [425, 499]

  2

  8

   

  N =25

   

   BaitapSachgiaokhoa.com