Bài 3 trang 172 SGK Sinh học 6


  Đề bàiVai trò cùa địa y như thế nào?Lời giải chi tiết-    Địa y phân hủy đá thành đất và khi chết tạo thành lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật đến sau và đóng vai trò “tiên phong mở đường”.-   Một số địa y là thức ăn...

  Đề bài

  Vai trò cùa địa y như thế nào?

  Lời giải chi tiết

  –    Địa y phân hủy đá thành đất và khi chết tạo thành lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật đến sau và đóng vai trò “tiên phong mở đường”.

  –   Một số địa y là thức ăn chủ yếu của loài hươu Bắc cực.

  –   Địa y còn được sử dụng chế tạo rượu, nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc.