Bài 3 trang 3 SGK Toán 4


  Đề bàia) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.        Mẫu:   8723 = 8000 + 700 + 20 + 3b) Viết theo mẫu:        Mẫu:   9000 + 200 + 30 + 20 = 9232     7000 + 300 +...

  Đề bài

  a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

          Mẫu:   8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

  b) Viết theo mẫu:

          Mẫu:   9000 + 200 + 30 + 20 = 9232

       7000 + 300 + 50 + 1                    6000 + 200 + 3

       6000 + 200 + 30                          5000 + 2

  Lời giải chi tiết

  a) 9171 = 9000 + 100 + 70 + 1

      3082 = 3000 + 80 +2

      7006 = 7000 + 6

  b) 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351

      6000 + 200 + 3 = 6203

      6000 + 200 + 30 = 6230

      5000 + 2 = 5002

  Bài kế trước:
  Bài 2 trang 3 SGK Toán 4