Bài 3 trang 34 SGK Toán 4


  Đề bàiTàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau:Tháng 1: 5 tấn; tháng 2: 2 tấn; tháng 3: 6 tấnHãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây:Lời giải chi tiết

  Đề bài

  Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau:

  Tháng 1: 5 tấn; tháng 2: 2 tấn; tháng 3: 6 tấn

  Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây:

  Bài 3 trang 34 SGK Toán 4

  Lời giải chi tiết

  Bài 3 trang 34 SGK Toán 4

  Bài kế trước:
  Bài 2 trang 34 SGK Toán 4